Skip to main content
ChatBot palvelee asiakkaita kello ympäri

Kustannustehokas asiakaspalvelija

Tekoälyllä varustettu palvelubotti lisää merkittävästi sivuston ominaisuuksia. Se on käytännössä kuin 24/7 palveleva ”työntekijä” yritykselle. Botti jäljittelee ihmisten keskustelukykyä ja on osoittautunut erittäin kustannustehokkaaksi työkaluksi asiakkaiden palvelemisessa, sitouttamisessa ja konvertoimisessa.

Mikä on Conversi ChatBot?

Conversi ChatBot on chat-ohjelmisto, joka on kehitetty tukemaan asiakkaiden ja yritysten välistä kommunikointia. Se ohjelmoidaan palvelemaan sivustolla kävijöitä halutulla tavalla. Käyttöönoton jälkeen vierailijat voivat olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, ilman että kommunikointiin tarvitaan ihmistä.

ChatBotin avulla asiakkaat löytävät ratkaisuja ongelmiinsa nopeasti ja helposti. ChatBot voi olla joko sääntöpohjainen tai tekoälypohjainen. Sääntöpohjaisessa ChatBotissa vastaukset noudattavat sille määriteltyjä sääntöjä/asiakaspolkuja, jotka rakennetaan etukäteen.

AI ChatBot puolestaan pystyy käsittelemään monimutkaisia ​​keskusteluja ilman mitään etukäteen määriteltyjä sääntöjä

Kolme eri mallia

Sääntöpohjainen/ohjattu keskustelubotti

Sääntöihin perustuva ns. nappibotti tarjoaa yrityksille erinomaisen työkalun etukäteen määriteltyjen tehtävien automatisointiin, sekä käyttäjien aktivointiin ja ohjaamiseen haluttuun suuntaan. Hyvinä esimerkkeinä ovat liidien kerääminen, erilaiset asiakaskyselyt, kartoitukset, rekrytointiprosessit, tai muu toistuva asiakaspalveluprosessin läpivieminen.

AI ChatBot

AI ChatBot jäljittelee ihmisten tapaa keskustella. Se helpottaa yrityksen asiakaspalvelua ja tuo merkittävää säästöä henkilöstökustannuksiin. Kun Live-chat ohjelmistoissa asiakaspalvelua hoitaa ihminen, Conversi AI ChatBot koulutetaan yrityksen asiakaspalvelijaksi ilman ihmisen väliintuloa.

Hybridi ChatBot

Hybridi ChatBot yhdistää sääntöpohjaisen nappibotin logiikan sekä tekoälyelementit, jolloin saadaan hyödynnettyä molempien chatbot-tyyppien vahvuudet. Näin saadaan vuorovaikutuksesta tehokkaampaa, mukautuvampaa ja käyttäjäystävällisempää.

Alustan avulla voimme automatisoida yritysten asiakaspalveluprosesseja ja rakentaa bottiratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

Kumppanuus kanssamme on tehty helpoksi ja alkuun pääsee matalalla kynnyksellä. Tuotamme kaikki botit asiakkaillemme avaimet käteen -metodilla, ja lisäksi huolehdimme kaikista päivityksistä.

Tutustu tarkemmin

Mitä hyötyjä verkkosivustolla oleva palvelubotti tuo yritykselle?

Kaikki me tiedämme, että verkkosivustoilla on merkittävä rooli liiketoiminnan pyörittämisessä. Hyvin toteutettu verkkosivusto palvelee yrityksiä yhä enemmän myös myynnin, markkinoinnin, rekrytoinnin ja asiakaspalvelun eri prosesseissa.

Yhä useammat yritykset haluavat sivuistaan ​​tehokkaampia ja enemmän ominaisuuksia sisältäviä. Tässä tekoälyä hyödyntävä Conversi palvelubotti on tullut apuun.

Tekoälyllä varustettu palvelubotti lisää merkittävästi sivuston ominaisuuksia. Se on käytännössä kuin 24/7 palveleva ”työntekijä” yritykselle. Botti jäljittelee ihmisten keskustelukykyä ja on osoittautunut erittäin kustannustehokkaaksi työkaluksi asiakkaiden palvelemisessa, sitouttamisessa ja konvertoimisessa.

International Data Corporationin mukaan tekoälyn odotetaan olevan 36,8 miljardin dollarin markkina vuoteen 2025 mennessä. Tekoälyn käyttö on jo arkipäivää monilla aloilla, kuten vähittäiskaupassa, terveydenhuollossa ja rahoituspalveluissa. Lähivuosina tekoäly tulee ottamaan merkittävän aseman myös yritysten asiakaspalvelun prosesseissa.

Conversi ChatBot auttaa tarjoamaan verkkosivustolla vieraileville personoituja kokemuksia, sekä tuo lisäarvoa brändien ja yritysten asiakaspalveluun. Boteilla voi olla erilaisia ​​rooleja käyttötarkoituksesta ja toimialasta riippuen.

Palvelubotin 7 tärkeää roolia verkkosivuilla

1. Asiakaspalvelu

Tekoälyä hyödyntävistä ChatBoteista on tullut erittäin älykkäitä. Ne voivat ajatella ja keskustella ihmisten tavoin. Tekoälyn avulla voidaan käsitellä jopa 80% vakiokyselyistä ilman ihmisen mukanaoloa. Tämä puolestaan vapauttaa yrityksen resursseja, sekä tuo merkittäviä säästöjä ajankäyttöön ja henkilöstökuluihin.

Tekoälyn ja luonnollisen kielen käsittelyn kehityksen myötä on selvää, että botit tulevat jatkossa käsittelemään yhä monimutkaisempia keskusteluja ja asiakaspalvelun prosesseja. Chatbotit ovat nopeita ratkomaan erilaisia pulmia, mikä säästää asiakkaiden aikaa ja vaivaa asioiden käsittelyssä.

2. Liidien hankinta

ChatBotit auttavat yrityksiä prospektoinnissa, liidien keräämisessä ja korkeimpien konversioprosenttien saavuttamisessa. Botilla tehostetaan liidien laatua antamalla lisätietoa juuri niistä palveluista, joista asiakas on kiinnostunut. Botin avulla voidaan kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot suoraan tapaamiskalenteriin, sähköpostiin, tai lähes mihin tahansa alustaan jossa on API.

ChatBot on myös helposti lähestyttävä, ja se mielletään yritykseltä hyväksi asiakaspalveluksi. Se on todettu jopa 7 kertaa tehokkaammaksi tavaksi kerätä sivustolta asiakaskontakteja kuin lomakkeet tms.

3. Asiakastuki 24/7 -periaatteella

Botit ovat yleistyneet paitsi yritysten UKK -osion hoitamisessa, myös erilaisissa asiakastuen tehtävissä. Jo peräti 67% asiakkaista käyttää erilaisia botteja saadakseen asiakastukea yritykseltä. Yksinkertaisetkin nappibotit säästävät tukikustannuksia huomattavasti, sekä lisäksi lyhentävät ja parantavat vasteaikoja.

Hyvin koulutettu AI ChatBot voi puolestaan hoitaa kokonaista helpdesk tai support -osiota. ChatBotin avulla voi automatisoida verkkosivuston tuen, hoitaa helpdesk-tuen, kerätä asiakaspalautetta ym. Mikä tärkeintä, apua ja tukea on saatavilla aina ilman ”työaikoja” ja ilman helpdesk tikettejä tms.

4. Markkinointi ja myynnin tehostaminen

Verkkosivustolle voidaan saada oikealla markkinoinnilla paljon liikennettä. Kävijämäärällä ei silti ole suurtakaan merkitystä, jos kävijöitä ei pystytä aktivoimaan ostajiksi. ChatBotit ovat nykyään osana markkinoinnin ja myynnin työkaluja esimerkiksi verkkokaupoissa.

ChatBottien käyttö markkinoinnissa tähtää reaaliaikaisen vuorovaikutuksen hyödyntämiseen ja ostajien aktivoimiseen oikealla hetkellä. ChatBot aktivoi potentiaalisia asiakkaita oikea-aikaisilla viesteillä, joilla saadaan kasvatettua sivujen tulosprosenttia. Hyvänä esimerkkinä ovat verkkokaupan tarjoukset, kuukauden tuotteet, alennuskampanjat, uutuudet ym.

5. Asiakastiedot ja analyysit

Botit ovat erittäin hyödyllisiä asiakastietojen seuraamiseen. Ne voivat kerätä käyttäjätietoja ostotottumuksista ja analysoida kuluttajien käyttäytymistä. Bottia voidaan käyttää kävijäprofiilien luomiseen, jonka avulla yritys saa tärkeää tietoa tuotteen, palvelun, verkkosivuston tai muun osa-alueen kiinnostavuudesta.

Yhä useammat yritykset käyttävät älybotteja jotka antavat yritykselle tietoa eri osa-alueiden ja palveluiden kehittämiseen.

6. Perehdytys

Onboarding, eli sivuston tai alustan uusien käyttäjien perehdytys on monelle yritykselle ratkaisevan tärkeää. Prosessissa käyttäjät opastetaan alustan käyttöön ilman ihmisiä. Henkilökohtainen perehdytys on toki ihanteellinen tapa jokaisen uuden käyttäjän kanssa, mutta se on kallista ja myös virhealtista.

ChatBotin avulla on helppo ohjata käyttäjiä kaikissa alustan käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tekoälyn ja koneoppimisen ansiosta botti voi tarjota kaiken tiedon, jota uusi käyttäjä voi tarvita.

7. Asiakaspalaute

Yritykset tarvitsevat asiakaspalautetta tietääkseen, kuinka hyviä tuotteet tai palvelut ovat. Asiakkaita on kuitenkin vaikea saada täyttämään palautelomake tai vastaamaan kyselyihin. Monilla yrityksillä on vaikeuksia saada palautetta ollenkaan oikean strategian puutteen vuoksi.

ChatBotin avulla yritys saa paremman palautevasteen ja mahdollisuuden kerätä tärkeää tietoja palveluidensa kehittämiseen. Palautebotti parantaa myös tutkitusti asiakaskokemusta ja tekee palauteprosessista interaktiivisen, nopean ja helpon.

Tekoälyn tärkeimmät edut asiakaspalvelussa

1. Suurten datamäärien käsittely

Tekoälyä hyödyntävä palvelubotti on iso loikkaus asiakaspalvelun tehostamiseen ja se voi ratkaista monien yritysten kohtaaman ongelman, joka on suuret tietomäärät. AI teknologian käyttö muuttaa tiedonkäsittelyn tehokkaammaksi, kustannustehokkaammaksi ja tuottavammaksi.

2. Asiakkaan käsittelyaikojen parantaminen

Asiakkaiden kyselyjen käsittelyssä organisaatiot kohtaavat haasteita, kuten pitkän vasteet ja asiakaspalvelijoiden lisääminen ilta/yö -vuoroihin. Asiakkaiden kyselyihin on vastattava tehokkaasti ja asiakaspalvelua on saatava nopeasti.

Hyvin koulutettu palvelubotti osaa käsitellä jopa 80% yleisimmistä asiakaspalvelun tarpeista, nopeasti ja tehokkaasti ympäri vuorokauden.

3. Asiakastyytyväisyyden parantaminen

Yksi asiakaspalvelun suurista haasteista on pystyä vastaamaan kasvavaan asiakastyytyväisyyden vaatimuksiin. Asiakkaat vaativat 24/7 palvelua ja vaihtavat helposti muualle, mikäli yritys ei pysty sitä toimittamaan.

Tuomalla tekoälyllä varustetun palvelubotin asiakaspalvelun prosessiin voit palvella ja täyttää asiakkaiden odotukset paremmin kuin koskaan ennen, ja parannat asiakastyytyväisyyttä merkittävästi.

5. Ennakoiminen ja palveluiden kehittäminen

Tekoäly ja koneoppiminen tulevat muuttamaan asiakaspalvelua merkittävästi. AI botilla voidaan kerätä tärkeää dataa sekä kehittää palveluita asiakkaiden käyttäytymisen mukaan.

Tiedon avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa asiakaspalvelussa tai tuotteissa olevia aukkoja, joita voidaan kehittää entisestään. Lisäksi myyntihenkilöstö saa tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja antaa pohjaa erilaisten ​​asiakastilanteiden käsittelyyn.

6. Enemmän aikaa tuottavaan työhön

Päivittäisen ajankäytön keskittäminen tuottavaan työhön on varsinkin PK-yrityksille elintärkeää yrityksen toiminnan kannalta. Tekoälypohjainen palvelubotti yrityksen verkkosivuilla voi hoitaa useimmat (noin 80%) asiakaspalvelun yleisimmistä tehtävistä itsenäisesti ympäri vuorokauden.

7. Yritystoiminnan tehostaminen

Asiakaspalvelussa tekoäly mahdollistaa nopeat vasteet, ja sitä voidaan käyttää automatisoimaan asiakkaiden ongelmien ja kyselyiden käsittelyä ilman ihmisen väliintuloa. Yritykset, jotka ovat investoineet tekoälyratkaisuihin asiakaspalvelussa ovat kasvattaneet voittojaan keskimäärin 15%.

8. Kulujen karsiminen

Valtaosa suuryrityksistä käyttää jo tekoälyä asiakaspalvelun tarjoamiseen. Tarjoamalla hyvin koulutetun ja tekoälypohjaisen palvelubotin yritykset vähentävät asiakaspalvelukustannuksiaan jopa 80%.

Asiakkaat hyötyvät ja pysyvät tyytyväisinä saamalla reaaliaikaista apua silloin kuin heille sopii, ilman odottelua. Tekoälyn ottaminen käyttöön asiakaspalvelussa auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä myös tulevaisuudessa.

Kysy lisätietoja

Kumppanuus kanssamme on tehty helpoksi ja alkuun pääsee matalalla kynnyksellä. Tuotamme kaikki botit asiakkaillemme avaimet käteen -metodilla, ja lisäksi huolehdimme kaikista päivityksistä.